armenia-natural-gas-prices-discussions

Chính phủ để giữ cuộc thảo luận công khai thường xuyên

HA NOI (VNS) – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành một sắc lệnh cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch thành phố và các tỉnh ‘Uỷ ban nhân dân tổ chức đối thoại với công chúng.

armenia-natural-gas-prices-discussions

Các cuộc đối thoại được tổ chức với các tổ chức và cá nhân công dân, phải diễn ra mỗi sáu tháng và sẽ giải quyết thủ tục hành chính hoặc áp dụng các biện pháp kịp thời để giải quyết những khó khăn phát sinh trong việc thực hiện các thủ tục này.

Theo nghị định này, nhằm tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức nhà nước các cấp trong cải cách hành chính, Thủ tướng đã ra lệnh tất cả các bên liên quan để chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính và phải chịu trách nhiệm về kết quả.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng và các nhà lãnh đạo khác để tiếp tục rà soát, đánh giá các cách để giảm hoặc kiến nghị việc giảm thủ tục hành chính không cần thiết hoặc không cần thiết để cắt giảm chi phí cho các doanh nghiệp và công dân.

Các bên liên quan theo nghị định nên phối hợp với Bộ Tư pháp để kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính, thực hiện theo quy định về thông báo, đảm bảo tính minh bạch của các thủ tục hành chính và giải quyết khiếu nại của cá nhân và tổ chức.

Thủ tướng đã yêu cầu các Bộ trưởng và các nhà lãnh đạo khác để chỉ đạo việc thành lập hệ thống thông tin để tiếp nhận, giải quyết khiếu nại về quy định hành chính và kết quả của việc giải quyết các thủ tục hành chính ở tất cả các cấp.

Ông chỉ đạo các quan chức nói trên để xử lý nghiêm những người chậm công bố và đăng một thông báo về thủ tục hành chính, vô trách nhiệm hoặc gây ra các vấn đề trong việc giải quyết khiếu nại về thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân.

Ngoài các hình phạt của các quan chức tham gia vào các nhiệm vụ, người đứng đầu các tổ chức quan nên xem lại bản thân và xin lỗi cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân bị ảnh hưởng.

Ông cũng được ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ cho các Bộ trực tiếp, cơ quan và địa phương để đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các tổ chức hành chính các cấp, đặc biệt là khi giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân và các tổ chức theo quy định của chính sách một cửa. – VNS

dich vu chuyen nha tron goi quan 3
dich vu chuyen nha tron goi quan 3

thue xe oto hcm
Dịch vụ chothuê xe oto HCM của chúng tôi sẽ mang đến bạn sự hài lòng tốt nhất với những mức giá hợp lý nhất cho từng dòng xe 7 chỗ hoặc 8 chỗ.

giá màn cửa
Giá màn cửa

bồn tắm caesar
bồn tắm caesar cao cấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *